Deccal ve bize yaşatacakları

Deccal hakkında birçok bilgi vardır . Önce Deccal’i tanımak gerekiyor

Deccal kimdir?

deccal5
deccal5

Horasanda ortaya çıkması beklenen deccal , ortaya çıktıktan sonra zaman kaybetmeden İsrail topraklarına ulaştıktan sonra Yahudi meclisinin kendisi için hazırladığı ve kimsenin oturmasına izin vermediği tahta geçecek.Yaratıcı olduğunu iddia edip insanların ona secde ve ibadet etmesini isteyecektir.

deccal1
deccal1

Deccal şeytanın bir temsilcisi olup yahudilerin mesih diye bekledikleridir. Deccal ortaya çıktıktan sonra Doğru yanlış kavramları alt üst olmakla beraber Allah yolundan ayrılan herkese zarar verecektir.

Nasıl görünecek?

deccal2
deccal2

Deccal Bir kanadı doğuda öteki kanadı batıda olacak şekilde büyük istediğini o an öldürebilecek veya diriltebilecek güçte olacaktır. Ayrıca alnında arapça kafir (kefere ) yazacaktır ve hadislere göre bir gözü üzüm salkımı gibi sarkacak ve kusurlu görünecektir.

Deccal hakkındaki hadisler

deccal4
deccal4
 • Bir Nehre gelecek, akmasını emredecek, akacak, sonra yukarıya dönüp akmasını emredecek,akacak,kurumasını emredecek; kuruyacak..
 • Herkesi aldatmak için evvela iki dağı yanına alıp yürüyecek; dağların birinde bol ağaç ve meyve mevcuttur, diğerindeyse duman ve ateş vardır
 • yanında cennet ve cehennem bulunacak… Adamları da olacak bunların bir kısmını öldürüp sonra diriltecek…
 • (Deccal’in) Onun yanında ekmekten bir dağ vardır.
 • İşte bu cennettir, bu da cehennemdir” deyip herkesi kandırmaya çalışacaktır.
 • Beraberinde iki nehir vardır; göze, bunların birisini bembeyaz su nehri olarak, diğerini de kaynayan bir ateş olarak gösterecektir… sizden biriniz buna yetişirse, ateş olarak gördüğü nehre gelsin ve gözlerini yumarak başını eğip ondan su içsin… çünkü o buz gibi bir sudur.
 • Etten dağı, sudan nehri bulunacak…
 • Beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et, akan bir nehir… işte yemek işte içecekleri diyecek…
 • Bütün yeryüzünü 40 günde dolaşacaktır.
 • Her tarafı bu kadar kısa bir müddet zarfında dolaşmaya muktedir olduğu halde Mekke ile Medine’ye giremeyecektir.
 • Şark ve garp ehlinin rahatlıkla duyabileceği tizde üç sayhası (narası) vardır.
 • Pek bilgin olmayacak fakat herkesi kandırmayı becerecek… Bilhassa kadın ve köylü cahilleri daha kolayca kandırabilecek…
 • Cahillere gelip istersen ölü babanı, anneni dirilteyim diyecek, o da evet göster, deyince yanındaki şeytan, babasının şekline girecek ve “Oğlum ben senin babanım! Bu adama uy!” diyecek…
 • Denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek.
 • Öyle bir nara atacak ki, yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak..
 • Bulutları sağ eliyle tutacak, güneşi battığı yere kadar kavrayacak.
 • İşte bu güneş benim iznimle seyir eder, isterseniz onu hapis edeyim” diyecek… bunun üzerine güneşi hapis edecek.
 • Deccal’in zuhurundan üç yıl önce, son derece buhranlı günler olacak, açlık hüküm sürecektir. Birinci yılda Allah göğe yağmuru hapsetmesini emredecek.
 • Bir adama musallat olup öldürecek onu ikiye ayıracak… Sonra aralarından geçip “İşte gördünüz, şimdi ben onu dirilteceğim.
 • O’nun iki gözü arasında (kafir) yazılıdır. Okumak bilen de bilmeyen de rahatlıkla bunu okuyacak…” Nitekim diğer rivayetlerde de bu kelime hece harfleriyle (K.A.F.R.) şeklinde varit olmuştur.

Bu İçeriğe Emojiyle Tepki ver
+1
+1
+1
+1
+1
3
+1
+1

Bir Cevap Yazın